ביטוח נסיעות לחו"ל: המושגים החשובים שחייבים להכיר

ביטוח נסיעות – מה כל כיסוי אומר?

ביטוח נסיעות לחו"ל כולל מושגים רבים שחשוב להבין. בואו נעבור על המושגים המרכזיים:

פרמיה – זוהי התשלום שמשלם המבוטח לחברת הביטוח בתמורה לכיסוי הביטוחי. הפרמיה נקבעת בהתאם לגיל המבוטח, משך הנסיעה, היעד והכיסויים הנבחרים.

פוליסה – מסמך המפרט את תנאי הביטוח והזכויות והחובות של המבוטח וחברת הביטוח. חשוב מאוד לקרוא את הפוליסה לפני רכישתה.

כבודה – המטען האישי של המבוטח הכולל בגדים, תיק, נעליים ופריטים אישיים נוספים. ביטוח הנסיעות מכסה בדרך כלל אובדן או גניבה של הכבודה.

ספורט אתגרי – פעילויות ספורט מסוכנות כגון צניחה, גלישת מצוקים, רפטינג ועוד. פעילויות אלה אינן מכוסות בביטוח הרגיל ודורשות הרחבה תמורת תשלום נוסף.

איתור וחילוץ – כיסוי למקרים בהם המבוטח הולך לאיבוד בחו"ל או נקלע למצוקה וזקוק לחילוץ. הכיסוי כולל איתור המבוטח והוצאות החילוץ.

השתתפות עצמית – סכום כסף שעל המבוטח לשלם מכיסו במקרה של תביעה, לפני שחברת הביטוח משלימה את היתרה. ההשתתפות העצמית מקטינה את הפרמיה.

גבול אחריות – הסכום המרבי שחברת הביטוח משלמת במקרה תביעה. חשוב לבדוק שגבול האחריות מספק ביחס לסיכונים הצפויים.

החרגות – אירועים שאינם מכוסים בפוליסה הבסיסית, כגון הריון, מצב רפואי קיים ועוד. ניתן לרכוש כיסוי לחלק מההחרגות בתשלום נוסף.

הרחבות – כיסויים נוספים שלא כלולים בפוליסה הבסיסית וניתן לרכוש תמורת תשלום נוסף, כגון כיסוי למחשב נייד או ספורט אתגרי.

אירוע ביטוחי – אירוע שקרה במהלך הנסיעה ומכוסה על ידי הפוליסה, כגון מחלה, תאונה, גניבה וכדומה.

תביעת ביטוח – בקשה שהמבוטח מגיש לחברת הביטוח לקבלת תגמולי ביטוח, לאחר התרחשות אירוע ביטוחי.

החזר הוצאות – החזר כספי שמשלמת חברת הביטוח למבוטח עבור הוצאות שהיו לו בעקבות אירוע ביטוחי.

מדינת יעד – המדינה אליה נוסע המבוטח ושם מתרחש אירוע הביטוח. תנאי הביטוח משתנים בהתאם למדינת היעד.

תקופת ביטוח – משך הזמן שהפוליסה בתוקף. חשוב לרכוש ביטוח לכל תקופת הנסיעה.

ייעוץ רפואי – שיחה עם רופא ישראלי לקבלת המלצה רפואית במקרה של בעיה בריאותית בחו"ל.

הפסד תשלומים – החזר על הוצאות ששולמו מראש עבור שירותים שלא נוצלו בגלל קיצור הנסיעה.

גילוי נאות – חובה למסור מידע מלא ואמיתי על מצב בריאותי קיים בעת רכישת הביטוח.

הטסת גופה – אם חלילה קרה אסון והמבוטח נפטר בחו"ל, ביטוח הנסיעות מכסה את הוצאות הטסת גופתו חזרה לישראל.

טיפול רפואי – הביטוח כולל כיסוי להוצאות רפואיות שמתעוררות במהלך הנסיעה כגון ביקור אצל רופא, תרופות, אשפוז וניתוחים.

בעיה רפואית קיימת – מצב בריאותי כרוני שהיה למבוטח עוד לפני הנסיעה. ביטוח בסיסי בדרך כלל לא מכסה החמרה של מצב קיים, אלא אם נרכשה הרחבה.

החמרה – החמרה של בעיה רפואית קיימת במהלך הנסיעה. כאמור, אינה מכוסה אלא אם נרכש כיסוי מיוחד לכך.

הטסה רפואית – הטסת המבוטח בחזרה לישראל לצורך קבלת טיפול רפואי, במידה ומצבו אינו מאפשר המשך שהייה בחו"ל.

הפסד תשלומים – החזר בגין תשלומים ששולמו מראש עבור שירותים בחו"ל ולא נוצלו עקב קיצור הנסיעה.

הפסד תשלומים – החזר הוצאות על שירותים ששולמו מראש לנסיעה ולא נוצלו, למשל כרטיס טיסה, מלון, השכרת רכב ועוד. מכסה מקרים של ביטול או קיצור נסיעה.

כרטיס נסיעה – כרטיס המאפשר למבוטח גישה לשירותים רפואיים בחו"ל, כמו רופאים, בתי מרקחת, אשפוז ועוד. הכרטיס מונפק על ידי חברת הביטוח.

מגבלות גיל – חברות ביטוח שונות מגבילות את גיל המבוטח עד גיל מסוים, למשל 75 או 80. מעבר לגיל זה יש לרכוש פוליסה מיוחדת.

תקופת אכשרה – תקופה הנדרשת לחלוף מרגע רכישת הביטוח ועד שהוא נכנס לתוקף. למשל 48 שעות או 14 ימים.

הצהרת בריאות – טופס בו המבוטח מצהיר על מצב בריאותו הקיים ועל כל בעיה רפואית. חובה למלא בתמימות לפני רכישת הביטוח.

ספורט אתגרי – פעילויות ספורט מסוכנות שאינן מכוסות בביטוח הבסיסי, כמו צניחה, גלישת מצוקים, רפטינג ועוד. ניתן לרכוש הרחבה.

גבול אחריות – סכום כסף מקסימלי שהמבטח משלם במקרה תביעה. חשוב לוודא שגבול האחריות מספק.

מטבע זר – פוליסות מסוימות מאפשרות לשלם את דמי הביטוח במטבע המקומי של יעד הנסיעה.

חריגים – נזקים ואירועים שאינם מכוסים על פי הפוליסה, כגון מלחמה, טרור, הפגנות ועוד.

 
 

ביטוח רפואי בנסיעה לחו"ל: למה חשוב ומה הוא מכסה

ביטוח רפואי הוא אחד הרכיבים החשובים ביותר בביטוח נסיעות לחו"ל. להלן הסיבות לכך:

 • עלויות טיפול רפואי בחו"ל גבוהות בהרבה מאשר בישראל. לדוגמה, יום אשפוז בבית חולים בארצות הברית עלול לעלות אלפי דולרים.
 • רמת הטיפול הרפואי משתנה ממדינה למדינה. לעתים יש צורך בפינוי והטסה חזרה לישראל.
 • הביטוח מאפשר גישה לרופאים ובתי חולים פרטיים איכותיים יותר.
 • לעתים יש צורך בהמשך טיפול בישראל לאחר אירוע בחו"ל.

הביטוח הרפואי כולל בדרך כלל:

 • החזר הוצאות אשפוז וניתוחים
 • החזר על תרופות וטיפול רופא
 • כיסוי הוצאות הטסה רפואית לישראל
 • כיסוי טיפול שיניים במקרה חירום
 • כיסוי המשך טיפול בישראל לאחר אירוע בחו"ל

חשוב לבדוק מה גובה הכיסוי המקסימלי ואם יש תקרה ליום אשפוז. כמו כן, לוודא שמצבים רפואיים קיימים מכוסים או לרכוש כיסוי נפרד לכך.

בקיצור, ביטוח רפואי חיוני למימוש נסיעה רגועה ובטוחה יותר לחו"ל. כדאי לבחור בכיסוי גבוה ורחב ככל האפשר.

ביטוח כבודה

כבודה היא המטען האישי שאנו לוקחים בנסיעה. ביטוח הנסיעות מכסה בדרך כלל מקרים של גניבה או אובדן הכבודה. חשוב לשמור על פריטי ערך בכבודה הידנית ולא להפקיד מזוודות במלון ללא השגחה. כדאי לברר מה גובה הפיצוי המקסימלי עבור כבודה בפוליסה.

הרחבה להיריון

נשים בהיריון צריכות לרכוש הרחבה מיוחדת שכן מצב הריון אינו מכוסה בביטוח הרגיל. ההרחבה כוללת טיפולים רפואיים הקשורים להיריון ולידה מוקדמת. חשוב להודיע לחברת הביטוח על ההיריון בעת רכישת הפוליסה.

הארכת שהות

לעיתים יש צורך להאריך את הנסיעה מעבר לתקופה המתוכננת. במקרה זה ניתן להרחיב את תקופת הביטוח תמורת תוספת תשלום. חשוב לעשות זאת לפני שהפוליסה המקורית פגה.

ספורט אתגרי

פעילויות כמו גלישת שלג, צלילה ואף רכיבה על אופנועים אינן מכוסות בביטוח הבסיסי. ניתן לרכוש הרחבה תמורת תוספת תשלום. יש לבחור את ענפי הספורט הרלוונטיים מראש.

מצב רפואי מחמיר

אם יש מצב בריאותי קיים, חשוב לרכוש כיסוי מיוחד למקרה של החמרה במהלך הנסיעה. זה יאפשר טיפול רפואי ללא דאגה לעלויות.

כך תמצאו את המחיר הטוב ביותר על ביטוח נסיעות לחו"ל

כשבאים לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל, כדאי מאוד להשוות מחירים בין חברות הביטוח השונות.

ישנם אתרי השוואת מחירים באינטרנט שמאפשרים להשוות בקלות ובמהירות את מחירי הפוליסות עבור אותם תנאי כיסוי.

כך למשל ניתן לבדוק את המחיר עבור:
 • אותה מדינת יעד
 • מספר ימי נסיעה זהה
 • גילאי הנוסעים
 • רמת הכיסוי הרפואי
 • כיסוי למקרי חירום
 • כמות מבוטחים זהה

על ידי השוואה צד לצד של הפרמטרים השונים, ניתן לקבל תמונה ברורה איזו חברה מציעה את העלות הנמוכה ביותר עבור אותם תנאים.

חשוב גם לקרוא את הפוליסה במלואה ולוודא שאכן מדובר באותם תנאי כיסוי.

בנוסף, כדאי לבדוק את אמינותה ויציבותה הפיננסית של חברת הביטוח עצמה.

לסיכום:

 • ביטוח נסיעות חיוני לכיסוי הוצאות רפואיות ואירועים בלתי צפויים בחו"ל.
 • יש להשוות ביטוח נסיעות לחול על ידי מנוע השוואה של travelworld
 • יש לבחור את הכיסויים המתאימים ליעד הנסיעה ולפעילויות המתוכננות.
 • חשוב לקרוא היטב את הפוליסה ולהבין את גבולות הכיסוי וההחרגות.
 • כדאי להשוות מחירים בין חברות הביטוח השונות לפני הרכישה.
 • רצוי לרכוש את הביטוח בסמוך למועד ההזמנה ולכל תקופת הנסיעה.
 • יש לדאוג לכיסוי רפואי גבוה במיוחד ביעדים יקרים כגון ארה"ב.
 • אם יש מצב רפואי קודם, חיוני להצהיר עליו ולבדוק כיסוי.
 • כדאי להיעזר בסוכן ביטוח מקצועי להתאמת הפוליסה לצרכים.
 • מומלץ לרכוש את הביטוח מספיק זמן מראש לפני הנסיעה.

תוכן עניינים

Scroll to Top

מלאו את הפרטים ובצעו השוואת מחירי ביטוח באופן דיגיטלי