השוואת תנאי פוליסות של חברות הביטוח בביטוח נסיעות לחו"ל​

השוואת תנאי פוליסות של חברות הביטוח בביטוח נסיעות לחו"ל​

הגדרות כלליות: מבוטח – האדם שרכש את הביטוח ושמו מופיע בפוליסה. מבטח – החברה שמעניקה את הכיסוי הביטוחי.
פוליסה – חוזה הביטוח בין המבוטח למבטח. תקופת הביטוח – התקופה שבה הפוליסה בתוקף. חו"ל – כל מדינה מחוץ לישראל.

סוגי הכיסויים העיקריים:

 • הוצאות רפואיות בחו"ל – כיסוי להוצאות רפואיות במקרה של מחלה או תאונה בחו"ל, כולל אשפוז, תרופות, טיפולים רפואיים ועוד.
 • ביטול או קיצור נסיעה – החזר הוצאות על ביטול נסיעה לפני יציאה מישראל או קיצור נסיעה בחו"ל מסיבות מוצדקות.
 • אובדן או גניבת כבודה – פיצוי במקרה של אובדן או גניבת כבודה בחו"ל.
 • אחריות כלפי צד שלישי – כיסוי לנזקים שהמבוטח גרם בשוגג לצד שלישי.
 • ספורט אתגרי – הרחבה לכיסוי ספורט אתגרי כמו צלילה, גלישת גלים, רפטינג ועוד.
 • הרחבה להריון – כיסוי להוצאות רפואיות במקרה של סיבוכים בהריון בחו"ל.

חריגים עיקריים:

 • מצב רפואי קודם שהתגלה לפני תחילת הביטוח.
 • ספורט אתגרי או תחרותי אלא אם נרכשה הרחבה.
 • היריון מעל שבוע 32 אלא אם נרכשה הרחבה.
 • נזק שנגרם בכוונה או ברשלנות רבתי.
 • שימוש בסמים או אלכוהול.
 • מלחמה, טרור, מהומות.
 • עיסוק בספורט מקצועני.

שאלות ותשובות:

ש: מהן ההוצאות העיקריות המכוסות במקרה של אשפוז בחו"ל?

ת: במקרה של אשפוז בחו"ל הפוליסה מכסה את עלות האשפוז, הבדיקות, התרופות, שכר מנתח וחדר ניתוח.

ש: האם הפוליסה מכסה הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז?

ת: כן, הפוליסה מכסה גם הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז כמו ביקור אצל רופא, בדיקות אבחון, תרופות לפי מרשם ועוד.

ש: האם אפשר להרחיב את הכיסוי להריון?

ת: כן, אפשר לרכוש הרחבה להוצאות רפואיות במקרה של סיבוכים בהריון עד שבוע 32.

ש: מה קורה אם המבוטח מאחר את טיסת החזרה לארץ?

ת: אם המבוטח מאחר את טיסת החזרה לארץ עקב מצב רפואי, הפוליסה מאפשרת להאריך את תקופת הביטוח בכפוף לתשלום.

ש: האם הפוליסה מכסה אובדן או גניבה של מזוודה?

ת: כן, במסגרת כיסוי אובדן או גניבת כבודה יש החזר עבור אובדן או גניבה של מזוודה עד לסכום מסוים.

ש: מה עושים במקרה של תאונה או מחלה בחו"ל?

ת: יש ליצור קשר עם מוקד החירום של חברת הביטוח כדי לקבל הנחיות. במקרה חירום יש להגיע למיון או בי"ח קרוב ולעדכן את המוקד בהקדם.

הראל

הנה תמצית הכיסויים והתנאים העיקריים בפוליסת "דרכון פירסט קלאס" לביטוח נסיעות לחו"ל של הראל:

עיקרי הפוליסה:
 • כיסוי הוצאות רפואיות בחו"ל – במקרה של אשפוז או טיפול רפואי שלא בעת אשפוז.
 • פינוי והעברה לבי"ח – העברה יבשתית או אווירית לבי"ח קרוב.
 • הטסה רפואית לישראל – במידת הצורך.
 • תרופות – על פי מרשם רופא מטעם בי"ח בחו"ל.
 • טיפול שיניים – עד $250 לטיפול חירום ועישון כאבים.
 • איתור, חיפוש וחילוץ המבוטח – עד .$5,000
 • אחריות כלפי צד שלישי – עד .$200,000
הרחבות בתשלום נוסף:
 • ספורט אתגרי.
 • כיסוי כבודה -עד .$3,000
 • ביטול/קיצור נסיעה – עד .$7,500
 • ספורט חורף.
 • מחשב נייד/טאבלט – עד .$1,500
 • טלפון נייד – עד .$500
 • ביטול השתתפות עצמית לרכב שכור – עד .$1,500
 • הריון עד שבוע 32–$250,000.
 • החמרת מצב רפואי קודם – עד .$350,000

חריגים עיקריים: מצב רפואי קודם, ספורט אתגרי ללא הרחבה, היריון מעל שבוע  32 רשלנות רבתי, שימוש בסמים/אלכוהול, מלחמה/טרור.

לעוד מידע ניתן להיכנס לכאן :
תמצית פוליסה
תנאי פוליסה

פספורטכארד

 ביטוח נסיעות לחו"ל של פספורטכארד .

עיקרי הכיסויים בפוליסה:

 • הוצאות רפואיות בחו"ל – כולל אשפוז, הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז, הטסה רפואית ועוד.
 • כיסוי למקרה של מוות או נכות כתוצאה מתאונה.
 • כיסוי הוצאות עקב שהייה ממושכת בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח.
 • כיסוי להוצאות חיפוש, איתור וחילוץ.
 • כיסוי לאחריות כלפי צד ג'.

הרחבות בתשלום נוסף:

 • ביטול או קיצור נסיעה.
 • כיסוי למטען אישי (כבודה).
 • ספורט אתגרי או תחרותי.
 • ספורט חורף.
 • כיסוי למכשירים אלקטרוניים ניידים.
 • כיסוי להריון.
 • כיסוי למצב רפואי קודם.

יתרונות:

 • אפשרות לרכישה עד ליום הנסיעה.
 • כיסוי מיוחד להוצאות קורונה.
 • שימוש בכרטיס מבוטח לתשלומים ושירותים בחו"ל.
 • אפשרות להארכת תקופת הביטוח תוך כדי הנסיעה.
 • שירות לקוחות זמין בעברית, אנגלית ורוסית.

לעוד מידע ניתן להיכנס לכאן:
תמצית הפוליסה
תנאי הפוליסה

כלל

"מדיכלל עולמי" לביטוח נסיעות לחו"ל מבית כלל ביטוח:

עיקרי הכיסויים:

 • הוצאות רפואיות – שיפוי מלא לאשפוז, טיפולים, תרופות והטסה רפואית.
 • טיפול חירום בשיניים – עד $600
 • שהייה ממושכת בחו"ל – עד $100 ליום עבור שהייה נוספת או בידוד.
 • שינוי מועד טיסה של המבוטח או מלווה – עד $1,500
 • הטסת מלווה – הוצאות טיסה ולינה עד $2,000 ו-$100 ליום בהתאמה.

הרחבות מומלצות:

 • איתור וחילוץ – עד $300,000
 • אחריות כלפי צד ג' – עד $150,000
 • ביטול נסיעה – עד $7,000
 • קיצור נסיעה – עד $8,000
 • כבודה – עד $2,000 או עד $6,000 בהרחבה.

הרחבות נוספות:

 • מכשיר אלקטרוני – עד $2,000
 • היריון – עד שבוע 30 – $200,000
 • מצב רפואי קיים – עד $250,000
 • ביטול השתתפות עצמית ברכב שכור – עד $2,000
 • ספורט אתגרי
 • ספורט חורף
 • ספורט תחרותי
 • ביטול השתתפות עצמית רפואית

חריגים עיקריים: מצב רפואי קודם, ספורט אתגרי ללא הרחבה, רשלנות רבתי.

מחירים לפי גיל ומספר ימי נסיעה.

לעוד מידע ניתן להיכנס לכאן:

תמצית הפוליסה

תנאי הפוליסה

הפניקס

ביטוח הנסיעות לחו"ל של הפניקס – Smart Travel:

עיקרי הכיסויים:

 • כיסוי הוצאות רפואיות ללא הגבלת סכום – כולל אשפוז, תרופות, טיפולים ועוד.
 • אפליקציית Smart Travel – קביעת תורים לרופאים, טיפול וידאו עם רופא ותשלום ישיר מהפניקס.
 • מוקד חירום זמין 24/7 בטלפון ובוואטסאפ.

הרחבות בתשלום נוסף:

 • כיסוי כבודה – פיצוי של עד $200 במקרה של איחור כבודה.
 • ביטול או קיצור נסיעה.
 • ספורט אתגרי וחורף.
 • כיסוי לטלפון נייד ומחשב נייד.
 • כיסוי להיריון ולהחמרת מחלה קיימת.

יתרונות:

 • כיסוי קורונה ברובד הבסיסי.
 • שירות דיגיטלי באפליקציה.
 • תשלום ישיר לנותני שירות רפואי.
 • מוקד מקצועי וזמין בכל שעה.

לעוד מידע ניתן להיכנס לכאן:

 

מגדל

עיקרי הכיסויים והתנאים בביטוח הנסיעות לחו"ל של מגדל:

כיסויים בסיסיים:

 • הוצאות רפואיות – עד 5 מיליון דולר כולל טיפולים, אשפוז, תרופות והטסה רפואית.
 • טיפול שיניים – עד 1,500 דולר.
 • כיסוי קורונה – החזר על ביטול טיסה בגין אירוע רפואי הקשור לנגיף.
 • כיסוי מטען – עד 2,500 דולר.

הרחבות בתשלום נוסף:

 • מצב רפואי קודם – עד 350 אלף דולר.
 • היריון – עד שבוע 32.
 • ספורט אתגרי וחורף.
 • ביטול השתתפות עצמית ברכב שכור.
 • ביטול או קיצור נסיעה.

חריגים עיקריים: מצב רפואי קיים ללא רכישת הרחבה, ספורט אתגרי ללא הרחבה, רשלנות רבתי.

מחירים: לפי מספר ימי נסיעה וגיל המבוטח.

תנאי קבלה: מתאים לכל גיל ומצב רפואי

לעוד מידע ניתן להיכנס לכאן:

תמצית הפוליסה

 

מנורה

בביטוח הנסיעות לחו"ל של מנורה Top Travel

עיקרי הכיסויים והתנאים:
כיסויים בסיסיים:
 • הוצאות רפואיות באשפוז ושלא באשפוז – עד 5 מיליון דולר.
 • תרופות – עד 1,500 דולר.
 • טיפול שיניים – עד 1,500 דולר.
 • המשך טיפול בארץ – עד 5,000 דולר.
 • איתור וחילוץ.
 • אחריות כלפי צד ג'.
הרחבות בתשלום נוסף:
 • מצב רפואי קודם – עד 350 אלף דולר.
 • היריון – עד שבוע 32.
 • כיסוי כבודה – עד 2,500 דולר.
 • ביטול/קיצור נסיעה.
 • ספורט אתגרי וחורף.
 • מכשירים אלקטרוניים ניידים.
 • ביטול השתתפות עצמית ברכב שכור.

מחירים: לפי יעד ,גיל ומשך הנסיעה.

 לעוד מידע ניתן להיכנס לכאן:

תמצית הפוליסה

תנאי הפוליסה

יתרונות של כל חברה לביטוח נסיעות לחו"ל בישראל:

הראל

יתרונות: כיסוי בריאות מקיף עד 5 מיליון דולר, כיסוי קורונה מורחב, אפשרות להרחבות רבות.

מנורה

יתרונות: כיסוי בריאות רחב עד 5 מיליון דולר, תשלום מיידי באירוע, ייעוץ רפואי 24/7.

מגדל

יתרונות: תנאי קבלה נוחים לכל גיל, כיסוי קורונה רחב, אפשרות להנפקה מהירה.

כלל

יתרונות: מגוון רחב של כיסויים והרחבות, כיסוי הוצאות רפואיות בלתי מוגבל.

הפניקס

יתרונות: אפליקציה ייעודית, כיסוי בלתי מוגבל להוצאות רפואיות, שירות דיגיטלי.

פספורטכארד

יתרונות: אפשרות רכישה סמוך לנסיעה, כרטיס מבוטח לשימוש בחו"ל, כיסוי קורונה מובנה.

באופן כללי ניכר כי אין הבדלים גדולים בין החברות וכל אחת מהן מציעה כיסוי רחב ומקיף עם יתרונות וחסרונות משלה. הבחירה תלויה בעדיפויות וצרכים הספציפיים של המבוטח.

הראל

הראל מציעה כיסוי בריאות רחב ביותר עד 5 מיליון דולר כולל טיפולים, אשפוז, תרופות והטסה רפואית. ישנו כיסוי נרחב לנושא הקורונה הכולל ביטול חינם של הנסיעה במקרה של מחלה. כמו כן הראל מאפשרת מגוון רחב של הרחבות אופציונליות כמו ספורט אתגרי, כיסוי למכשירים אלקטרוניים, ביטול נסיעה ועוד. החסרון המרכזי הוא שתהליך ההצטרפות יחסית ממושך וכן ההשתתפות העצמית במקרה תביעה היא מהגבוהות בענף.

מנורה

מנורה מעניקה כיסוי בריאות רחב עד 5 מיליון דולר כולל טיפולים, אשפוז והטסות. כמו כן הם מאפשרים תשלום מיידי במקרה אירוע רפואי וכן ייעוץ רפואי  24/7בטלפון או וואטסאפ. מגבלת הגיל היא עד 75 שנים וישנן פחות אפשרויות להרחבות מאשר אצל מתחרים.

מגדל

מגדל מאפשרת תהליך הצטרפות פשוט ומהיר גם למבוטחים מבוגרים, אך היצע ההרחבות מצומצם יחסית. הכיסוי הבסיסי כולל הוצאות רפואיות עד 5 מיליון דולר וכן כיסוי קורונה הכולל ביטול חינם במקרה מחלה. שירות הלקוחות נחשב אטי יחסית.

כלל

כלל מעניקה את אחד הכיסויים הרחבים ביותר הכולל שיפוי מלא ללא תקרה של הוצאות רפואיות. כמו כן יש מגוון עשיר של הרחבות אפשריות. מנגד, הפוליסה מורכבת וקשה להבנה ותהליך הרכישה ארוך יחסית.

הפניקס

הפניקס מציעה כיסוי בריאות ללא תקרה וללא השתתפות עצמית עם אפליקציית תביעות ושירותים דיגיטליים. החיסרון המרכזי שזו חברה יחסית חדשה והשירות מוגבל רק ללקוחות הפניקס.

פספורטכארד

פספורטכארד מאפשרת רכישה ברגע האחרון לפני הנסיעה וכן שימוש בכרטיס מבוטח לצרכים שונים בחו"ל. יש כיסוי קורונה בסיסי אך פחות אפשרויות להרחבות. השירות טלפוני בינוני.

בסיכום נראה כי הפערים בין החברות אינם גדולים מאוד וכל אחת מהן יכולה להתאים למבוטחים רבים בהתאם לצרכים האישיים.

*כל האמור מעלה הינו בכפוף לתנאי הפוליסה, סייגיה וחריגיה המלאים, תנאי הפוליסה יכולים להשתנות יש להתעדכן האתרי החברה.

תוכן עניינים

Scroll to Top

מלאו את הפרטים ובצעו השוואת מחירי ביטוח באופן דיגיטלי