השוואת תנאי פוליסות של חברות הביטוח בביטוח נסיעות לחו"ל​

השוואת תנאי פוליסות של חברות הביטוח בביטוח נסיעות לחו"ל​ הגדרות כלליות: מבוטח – האדם שרכש את הביטוח ושמו מופיע בפוליסה. מבטח – החברה שמעניקה את הכיסוי הביטוחי.פוליסה – חוזה הביטוח בין המבוטח למבטח. תקופת הביטוח – התקופה שבה הפוליסה בתוקף. חו"ל – כל מדינה מחוץ לישראל. סוגי הכיסויים העיקריים: הוצאות רפואיות בחו"ל – כיסוי להוצאות …

השוואת תנאי פוליסות של חברות הביטוח בביטוח נסיעות לחו"ל​ לקריאה »